L’equip de caps i el conjunt de l’agrupament, per tal de funcionar necessita organització i gestió logística; és per aquest motiu que sorgeixen càrrecs específics repartits entre els i les caps.

Dins l’anomenat Equip d’Agrupament; hi trobem el/la secretari/ària, el/la tresorer/a, els/les responsables pedagògics (RP’s) i els caps d’agrupament.

Malgrat aquests càrrecs s’encarreguen de dur a terme tasques essencials pel bon funcionament de l’entitat, l’òrgan decisiu de l’Agrupament és la totalitat del consell de caps. És per això, que un cop al mes l’equip de caps ens reunim amb l’objectiu de posar en comú tot el treball dut a terme amb les unitats i organitzar i planificar activitats d’Agrupament; així com també debatre i prendre decisions de manera assembleària sobre temes varis, sempre mitjançant el consens.

La feina però no s’acaba aquí! El nostre agrupament s’ha de coordinar amb altres caus de Girona i la resta de caus que formen part de Minyons Escoltes i Guies; és aquí on apareixen altres paraules estranyes amb les que ens referim a les reunions com ara TAPE, TACA, TACAGI, TASA, etc. Però no us preocupeu! D’això ja ens n’encarreguem els caps!